PRZYGOTOWANIE PODKŁADU CEMENTOWEGO

PRZED PRZYKLEJENIEM PODŁOGI DREWNIANEJ

 

Przed rozpoczęciem montażu podłogi drewnianej poprzez przyklejenie klejem do podkładu, należy poddać ocenie czy podkład ten spełnia warunki do takiego montażu, a przede wszystkim odpowiedniej twardości, równości i wilgotności.

Próba zarysowania ostrym metalowym przedmiotem nie powinna zostawiać wgłębień, a na przecięciu zarysowań beton nie może się wykruszać.

Jeżeli na podkładzie jest cienka warstewka cementu nie związana z nim, nazywana potocznie mleczkiem cementowym, to należy ją bezwzględnie usunąć poprzez zeszlifowanie tarczą z kamieniami szlifierskimi lub tarczą z gruboziarnistym papierem ściernym.

Jeżeli podkład spełnia te warunki, jego powierzchnia jest równa, a wilgotność wynosi

poniżej 2 % CM, możemy przystąpić do gruntowania.

 

Gruntowanie podkładu

 

W celu zlikwidowania pylenia i zwiększenia przyczepności kleju podkład należy zagruntować profesjonalnym gruntem, odpowiednio dobranym do rodzaju kleju. Nie może to być grunt do gruntowania pod płytki ceramiczne np. atlas czy ceresit.

 

Wyrównywanie powierzchni podkładu

 

Wykonujemy tylko wtedy gdy powierzchnia jest niewystarczająco równa. Tak jak w przypadku gruntów, należy używać mas przeznaczonych do stosowania na powierzchnie do przyklejania podłóg drewnianych. Masy przeznaczone pod ceramikę są za słabe. Do napraw miejscowych należy użyć odpowiednich mas naprawczych.

Pod żadnym pozorem na podkłady cementowe nie wolno stosować wyrównawczych mas opartych na spoiwie gipsowym (anhydrytowych). Na takich masach nie utrzyma się żaden parkiet. Doboru rodzaju masy powinien dokonać profesjonalny parkieciarz.

 

Wzmacnianie podkładu

Jeżeli powierzchnia podkładu jest zbyt słaba, aby do niej przykleić parkiet, to mamy dwa wyjścia: usunąć i wykonać nową poprawnie, albo odpowiednio wzmocnić powierzchnię w

sposób następujący:

 

  • usunąć najsłabszą wierzchnią warstwę poprzez frezowanie lub szlifowanie,

  • gruntować gruntem głęboko penetrującym najlepiej krzemianowym,

  • gruntować po wyschnięciu gruntem poliuretanowym,

 

    Po wyschnięciu przykleić matę rozprężną wiskozową 1 mm lub gumowo korkową

Na tak przygotowaną powierzchnię można kleić wszystkie rodzaje podłóg drewnianych. Jest to jeden ze sposobów, dość kosztowny, ale najlepszy i pewny. Jeśli po wykonaniu samego gruntowania stwierdzimy (dokonamy pomiaru), że wytrzymałość wzrosła ponad 2 KN/mm2, a elementy drewna nie są duże np. parkiet, to można zrezygnować z klejenia maty.

O sposobie wzmocnienia i doborze materiałów powinien decydować profesjonalny parkieciarz lub dystrybutor drewna jeśli jest wykonawcą podłogi.

 

Montaż desek podłogowych

 

Przy montażu podłogi z elementów drewnianych wielkowymiarowych, inaczej mówiąc

z desek o szerokości powyżej 100 mm i długości powyżej 1000 mm, nawet na mocnym podkładzie należy kleić matę rozprężną. Zadaniem maty jest przecięcie sił odrywających, co w efekcie zapobiega deformacjom i odrywaniu się desek.

 

 

 

Poniżej przykłady błędnie wykonanego podłoża betonowego.

 

 

 

 

 

Wykonanie: Aginus