INSTRUKCJA MONTAŻU PARKIETÓW KLEJONYCH

 

Transport

 

Parkiety należy przewozić i przechowywać w pozycji leżącej. Przed rozpoczęciem montażu

parkiety poddać aklimatyzacji w temperaturze pokojowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach co najmniej 48 godzin. Opakowania otwierać dopiero w czasie montażu.

Temperatura przed i w trakcie montażu powinna wynosić nie mniej niż 18 stopni Celsjusza.

 

Podłoże

 

Parkiety mogą być układane na podłożach cementowych,ceramicznych,drewnianych. Nie

polecamy anhydrytowych. Podłoża muszą być zwarte,stabilne,równe,płaskie i suche. Wszelkie

nierówności przekraczające 3 mm pod łatą o długości 2 metry należy usunąć. Wilgotność podłoża

cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2%.Jeżeli podłoże jest zbyt słabe,należy

go wzmocnić preparatem gruntowym głęboko penetrującym. W razie potrzeby przykleić matę

wiskozową rozprężną. Najlepiej jest zasięgnąć opinii specjalisty parkieciarza.

 

Dylatacje

 

Pomiędzy parkietem a ścianą dookoła każdego pomieszczenia należy pozostawić odstęp

minimum 10 mm,zwany dylatacją. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami i w stykach z innymi

posadzkami oraz gdy długość posadzki przekracza 8 m,a szerokość 6 m,wykonać dylatacje montując w nich paski z korka naturalnego.

 

Klejenie

 

Do przyklejenia parkietu należy dobrać odpowiedni rodzaj kleju. Jest to uzależnione od

rodzaju podłoża oraz rodzaju i wielkości elementów parkietowych. Doboru powinien dokonać

specjalista. Klej rozprowadza się packą stalową z odpowiednio dobranymi trójkątnymi ząbkami.

Kleje do parkietu produkowane są jako gotowe do użytku i nie należy ich rozcieńczać.

 

Wykańczanie

 

Do wykańczania przyklejonego parkietu przystępujemy po 2 tygodniach. Jest to czas potrzebny na stabilizację drewna i odparowanie rozpuszczalników z kleju. Powierzchnię parkietu

poddaje się szlifowaniu,uszczelnianiu i polerowaniu,używając do tego celu profesjonalnych

szlifierek i polerek na taśmy ścierne i tarcze polerujące. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada

się lakier do parkietu,zazwyczaj w trzech warstwach lub olej do parkietu.

 

Zabezpieczenie

 

Gotową posadzkę można ostrożnie używać po 2 dniach. Pierwszą pielęgnację wykonać po

10 dniach (najwcześniej) środkami zaleconymi przez producenta lub sprzedawcę lakieru. Jest to

warunek gwarancyjny. Nogi mebli należy wyposażyć w podkładki filcowe. Zainstalować przed

wejściem wycieraczki do butów. Nie dopuszczać,by na posadzce znajdował się piasek i kurz.

Chronić posadzkę przed zawilgoceniem i przed przesuszeniem,stosując odpowiednio wydajne

nawilżacze powietrza już od początku sezonu grzewczego.

Instrukcja niniejsza dotyczy również posadzek z desek podłogowych mocowanych na klej.

 

Wykonanie: Aginus