HIGROSKOPIJNOŚĆ DREWNA

 

Każde drzewo aby żyć,musi pobrać wodę i pokarm z ziemi poprzez swój system korzeniowy i przetransportować pionowo w górę swoimi naczyniami komórkowymi aż do swojego

wierzchołka. Czasami na wysokość ponad 100 metrów. Po ścięciu drzewa zdolność ta nie zanika

całkowicie. Tyle, że drzewo nie związane już z ziemią, zaczyna pobierać wodę z powietrza.

HIGROSKOPIJNOŚĆ – jest to skłonność do wchłaniania wilgoci z powietrza. Drewno

zachowując tą właściwość, zawsze będzie wchłaniać wilgoć lub ją oddawać do otoczenia tak długo,

aż osiągnie stan równowagi pomiędzy własną wilgotnością, a wilgotnością otoczenia w którym się

znalazło.

Bezpośrednio po ścięciu drewno ma ponad 35 % wilgotności. Drewno w stanie zwanym

powietrzno – suchym, zawiera około 15 – 20 % wody. Przechowywane w suchych pomieszczeniach,

w granicach 7 – 12 %. Gdyby wysuszyć drewno do wilgotności 0 %,stałoby się tak kruche, że

niemożliwe byłoby użycie go do wykonania jakiegokolwiek przedmiotu użytkowego.

Wilgotność drewna mierzy się w % wilgotności względnej powietrza. Jest to stosunek wagi

drewna całkowicie suchego do ilości wody zawartej w badanym drewnie. Do mierzenia używa się

specjalnych przyrządów elektronicznych.

Aby drewno znajdowało się w wilgotności równoważnej ( 7 – 11 % ),wilgotność powietrza

w pomieszczeniach musi być zawarta w przedziale 45 – 65 % przy temperaturze 18 – 22 stopni C.

Jest to warunek konieczny, aby w parkietach nie powstawały szczeliny.

Wykonanie: Aginus